Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Mhux biss edukazzjoni – insawru ċittadini attivi u responsabbli
Status kurrenti: Il-ġbir għalaq f'din id-data 06/10/2017
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2016)000003
Data tar-reġistrazzjoni: 06/10/2016
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 18/11/2016
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Suġġett: Sett ta’ miżuri ta’ inċentivi, inklużi miżuri ta’ appoġġ u ta’ monitoraġġ, biex tiġi żviluppata edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza fil-kurrikuli fil-livelli kollha tal-edukazzjoni formali fl-Ewropa kollha, bil-għan li jissawru ċittadini demokratiċi.
Għanijiet ewlenin: Soċjetà demokratika tistrieħ fuq il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, il-valuri kondiviżi u l-ħila tal-ħsieb kritiku. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa lill-Istati Membri fir-responsabbiltà tagħhom sabiex jagħtu liż-żgħażagħ, ikun xi jkun l-isfond soċjali tagħhom, il-possibbiltà li jiżviluppaw kompetenzi biex jipparteċipaw b’mod responsabbli fis-soċjetà. Sabiex tiġi promossa l-koeżjoni, l-azzjoni għandha tkun ikkoordinata madwar l-Unjoni kollha, billi tiġi stabbilita aġenda fit-tul, jinħolqu punti ta’ riferiment, jiġi pprovdut appoġġ lill-Istati, isiru evalwazzjonijiet perjodiċi u jiġu kondiviżi l-aħjar prattiki.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: L-Artikolu 165 u l-Artikolu 166 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Sostitut: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Membri oħrajn: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Anness:
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  06/10/2016
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
  06/10/2017
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba