Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Više od obrazovanja – formiranje aktivnih i odgovornih građana
Aktualni status: Prikupljanje zaključeno 06/10/2017
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2016)000003
Datum registriranja: 06/10/2016
Datum objave prijevoda 18/11/2016
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Predmet: Niz poticajnih mjera, uključujući potporu i praćenje, za razvoj građanskog obrazovanja u nastavnim programima na svim razinama formalnog obrazovanja diljem Europe, čiji je cilj formiranje demokratskih građana.
Glavni ciljevi: Demokratsko društvo oslanja se na sudjelovanje građana, zajedničke vrijednosti i sposobnost kritičkog razmišljanja. Komisija bi trebala podupirati države članice u njihovoj odgovornosti da omoguće mladima iz svih sredina da razviju sposobnosti za odgovorno sudjelovanje u društvu. Za promicanje kohezije potrebno je usklađeno djelovanje diljem Unije i to utvrđivanjem dugoročnog programa i referentnih vrijednosti, pružanjem potpore državama članicama, provedbom redovitih procjena i razmjenom najboljih praksi.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Članci 165. i 166. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Zamjenik: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Ostali članovi: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Internetska stranica: http://morethaneducation.eu/
Prilog:
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  06/10/2016
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
  06/10/2017
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila