Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

 • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Vzdělávat nestačí – formování aktivních a odpovědných občanů
Aktuální status: Sběr ukončen 06/10/2017
Registrační číslo Komise: ECI(2016)000003
Datum registrace: 06/10/2016
Datum zveřejnění tohoto překladu: 18/11/2016
Jazyk registrace: EN / Další jazykové verze: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Téma: Soubor podpůrných opatření (včetně asistence a monitorování) zaměřených na rozvoj výchovy k občanství v rámci učebních plánů na všech úrovních formálního vzdělávání v celé Evropě za účelem formování demokratických občanů.
Hlavní cíle: Demokratická společnost je založena na účasti občanů, sdílených hodnotách a schopnosti kritického myšlení. Komise by měla podporovat členské státy, jejichž úkolem je umožnit mladým lidem z různých prostředí, aby rozvíjeli svou schopnost odpovědně se zapojit do společnosti. Činnost v celé Unii by měla být koordinována, aby se podpořila soudržnost, a to prostřednictvím stanovení dlouhodobého programu, vytvoření měřítek, poskytování podpory státům, provádění pravidelných hodnocení a sdílení osvědčených postupů.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie
Organizátoři / Členové výboru občanů:
 • Zástupce/zástupkyně: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Náhradník/náhradnice: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Ostatní členové: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Internetové stránky: http://morethaneducation.eu/
Příloha:
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory:

Vývoj iniciativy

 1. Registrováno
  06/10/2016
 2. Probíhá sběr
 3. Sběr prohlášení ukončen
  06/10/2017
 4. Předloženo
 5. Vydáno vyjádření