Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Нещо повече от образование – формиране на активни и отговорни граждани
Настоящ статус: Събирането на изявления е приключило на 06/10/2017
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2016)000003
Дата на регистрация: 06/10/2016
Дата на публикуване на този превод: 18/11/2016
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Предмет: Набор от насърчителни мерки, включително подкрепа и мониторинг, за развитие на гражданското образование в учебните програми на всички нива на формалното образование в цяла Европа, с цел формиране на демократичните граждани.
Основни цели: Демократичното общество разчита на участието на гражданите, споделените ценности и способността за критично мислене. Комисията следва да подкрепя държавите членки в техните отговорности да дадат възможност на младите хора от всички обществени среди да развиват умения за отговорно участие в обществото. Действията за насърчаване на сближаването следва да бъдат координирани в рамките на целия Съюз чрез определяне на дългосрочна програма, създаване на целеви показатели, предоставяне на подкрепа за държавите, извършване на периодични оценки и обмен на най-добри практики.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Заместник: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Други членове: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Приложение:
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  06/10/2016
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
  06/10/2017
 4. Внесена
 5. Получила отговор