Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: People4Soil: onderteken het burgerinitiatief om de Europese bodem te redden!
Current status: Collection ongoing
Deadline: 12/09/2017
Commission registration number: ECI(2016)000002
Date of registration: 12/09/2016
Date of publication of this translation: 14/09/2016
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: De bodem zorgt voor voedselzekerheid en behoud van de biodiversiteit, en helpt de klimaatverandering in de hand te houden; het gaat hier dan ook om een van de meest strategische hulpbronnen van Europa. Hoog tijd dus om de Europese bodem te beschermen.
Main objectives: De bodem moet worden erkend als gemeenschappelijk patrimonium dat op EU-niveau moet worden beschermd, gezien de cruciale voordelen die verband houden met het welzijn van de mens en de veerkracht van het milieu; er moet een specifiek en wettelijk bindend kader komen om de bodem te beschermen tegen de belangrijkste bedreigingen, te weten erosie, afdekking, afname van het organisch materiaal, biodiversiteitsverlies en verontreiniging; de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die verband houden met de bodem moeten worden opgenomen in het EU-beleid; de uitstoot van broeikasgassen door landbouw en bosbouw moet terdege in aanmerking worden genomen en worden verminderd.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: artikel 191 van het EG-Verdrag.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Cosimo Damiano DI SIMINE - info@people4soil.eu
 • Substitute: Marta MESSA - m.messa@slowfood.it
 • Other members: Bernward Paul Hermann GEIER, Maria Isabel ALBA LINHARES BRANCO, Solène DEMONET, Victoriano GONZÁLVEZ PEREZ, Albertus BUIZER
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 08/02/2017

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Legambiente Onlus 29/06/2016 20,000
Fondazione Cariplo 29/06/2016 70,000
Lehmann natur GmbH 03/01/2017 5,000
Naturschutzbund Deutschland e.V. 08/02/2017 5,000

Total amount of support and funding: €100,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  12/09/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered