Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: People4Soil: kirjutage alla kodanikualgatusele Euroopa mullastiku päästmiseks!
Current status: Collection ongoing
Deadline: 12/09/2017
Commission registration number: ECI(2016)000002
Date of registration: 12/09/2016
Date of publication of this translation: 14/09/2016
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Mullastik on üks Euroopa kõige strateegilisemaid ressursse, kuna see tagab toiduohutuse, elurikkuse säilimise ja kliimamuutuste reguleerimise. On aeg kaitsta Euroopa mullastikku.
Main objectives: tunnustada mullastikku ühise pärandina, mis vajab kaitset ELi tasandil, kuna pakub olulisi hüvesid, mis on seotud inimeste heaolu ja keskkonnaalase vastupanuvõimega; töötada välja põhjalik õiguslikult siduv raamistik, mis hõlmab põhilisi ohte mullastikule: erosioon, pinnase katmine, orgaanilise aine sisalduse vähenemine ning elurikkuse kadu ja saastumine; integreerida mullastikuga seotud ÜRO säästva arengu eesmärgid ELi poliitikameetmetesse; anda nõuetekohaselt aru põllumajandusest ja metsandussektorist pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta ja vähendada neid.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Euroopa Liidu lepingu artikkel 191
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Cosimo Damiano DI SIMINE - info@people4soil.eu
 • Substitute: Marta MESSA - m.messa@slowfood.it
 • Other members: Bernward Paul Hermann GEIER, Maria Isabel ALBA LINHARES BRANCO, Solène DEMONET, Victoriano GONZÁLVEZ PEREZ, Albertus BUIZER
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 08/02/2017

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Legambiente Onlus 29/06/2016 20,000
Fondazione Cariplo 29/06/2016 70,000
Lehmann natur GmbH 03/01/2017 5,000
Naturschutzbund Deutschland e.V. 08/02/2017 5,000

Total amount of support and funding: €100,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  12/09/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered