Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mamma, Pappa, Barn – Europeiskt medborgarinitiativ för att skydda äktenskap och familj
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 16/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: En horisontalt tillämplig reglering som definierar innebörden av äktenskap och familj för EU-rätten: äktenskap är föreningen mellan en man och en kvinna, och familjen är grundad pĺ äktenskap och/eller nedstigande härkomst.
Main objectives: Den ökande fragmentiseringen av begrepp som “familj” och “äktenskap” skapar problem för EU. EU-lagstiftning refererar till bĺda termerna, men deras innebörd ökar i oklarhet, och det finns olika definitioner i olika EU-direktiv. Det här initiativet föreslĺr ĺtgärder för denna situation genom antagande av EU-omfattande definitioner av bĺda termerna som är förenliga med alla medlemsstaters lagstiftning. I enlighet med artikel 9 i EUs stadga för de grundläggande rättigheterna respekterar förslaget fullt ut varje medlemsstats kompetens att lagstifta om äktenskap och familj.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artikel 9 i EUs Stadga för de grundläggande rättigheterna, Artikel 81.3 TFEU
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered