Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mama, oče in otroci – Evropska državljanska pobuda za zaščito zakonske zveze in družine
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 17/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Horizontalna ureditev, ki opredeljuje pomen zakonske zveze in družine za zakonodajo EU: zakon je zveza med moškim in žensko, družina pa temelji na poroki in/ali potomstvu.
Main objectives: Vse večja razdrobljenost konceptov „družine“ in „zakonske zveze“ Evropski uniji povzroča probleme. Zakonodaja EU uporablja oba izraza, toda njun pomen je vse bolj nejasen in v različnih direktivah EU se uporabljajo različne opredelitve. Predlog te pobude je popraviti to stanje s sprejetjem opredelitev obeh izrazov na ravni EU, ki bosta skladni z zakonodajo vseh držav članic. V skladu s členom 9 Listine EU o temeljnih pravicah v celoti spoštuje pristojnost posameznih držav članic za pripravo zakonodaje o zakonskih zvezah in družini.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Člen 9 Listine EU o temeljnih pravicah, člen 81(3)
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered