Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mama, otec a deti – európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 17/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Horizontálne uplatniteľná legislatíva, ktorá definuje význam manželstva a rodiny v rámci práva EÚ: manželstvo je zväzok muža a ženy a rodina je založená na manželstve a/alebo pôvode.
Main objectives: Rastúca rozdrobenosť pojmov „rodina“, „manželstvo“ spôsobuje EÚ problémy. Legislatíva EÚ odkazuje na oba pojmy, no ich význam je čím ďalej tým nejasnejší, a v rôznych smerniciach EÚ sú uvedené odlišné definície. Predkladaná iniciatíva navrhuje nápravu tejto situácie prijatím celoeurópskej definície oboch pojmov, ktorá bude v súlade s právnymi predpismi všetkých členských štátov. V súlade s článkom 9 Charty základných práv v plnej miere rešpektuje právomoc každého členského štátu prijímať právne predpisy týkajúce sa manželstva a rodiny.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Článok 9 Charty základných práv EÚ, článok 81 ods. 3 ZFEÚ
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered