Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mama, tatăl și copiii — Inițiativa cetățenească europeană pentru protejarea căsătoriei și a familiei
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 16/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Un regulament aplicabil orizontal care definește semnificația căsătoriei și a familiei pentru legislația UE: căsătoria reprezintă o uniune între un bărbat și o femeie, iar familia se bazează pe căsătorie și/sau descendență.
Main objectives: Fragmentarea tot mai mare a conceptelor de „familie” și „căsătorie” reprezintă o problemă pentru UE. Legislația UE se referă la ambii termeni, însă accepția lor este din ce în ce mai neclară, și există definiții divergente în diferite directive ale UE. Această inițiativă își propune să remedieze această situație, prin adoptarea unei definiții la nivelul UE a ambilor termeni care să fie compatibilă cu legislația tuturor statelor membre. În conformitate cu articolul 9 din Carta drepturilor fundamentale, aceasta respectă pe deplin competențele fiecărui stat membru de a legifera cu privire la căsătorie și familie.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Articolul 9 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 81 alineatul (3) din TFUE.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered