Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mama, papa en de kinderen — Europees burgerinitiatief ter bescherming van het huwelijk en het gezin
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 16/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Een horizontaal toepasbare verordening waarin de betekenis van het huwelijk en het gezin wordt vastgelegd ten overstaande van de EU-wetgeving: het huwelijk is een verbintenis tussen een man en een vrouw, en een gezin is gebaseerd op een huwelijk en/of afstamming.
Main objectives: De toenemende fragmentatie van de concepten "gezin" en "huwelijk" vormt een probleem voor de EU. De EU-wetgeving heeft betrekking op beide termen, maar de betekenis is onduidelijk, en er zijn steeds meer uiteenlopende definities in de verschillende EU-richtlijnen. Met dit initiatief wordt ernaar gestreefd om deze situatie te verhelpen door een voor de hele EU geldende definitie van beide termen in te voeren die verenigbaar is met de wetgeving van elke lidstaat. In overeenstemming met art. 9 van het Handvest van de grondrechten respecteert het initiatief ten volle de bevoegdheid van de lidstaten om wetgeving vast te stellen op het gebied van huwelijk en gezin.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Art. 9 van het Handvest van de grondrechten van de EU, art. 81.3 VWEU
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered