Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: “Mamma, tētis un bērni” — Eiropas pilsoņu iniciatīva, kuras mērķis ir laulības un ģimenes aizsardzība
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 18/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Horizontāli piemērojama regula, kurā noteikts, kā jēdzieni “laulība” un “ģimene” jāizprot ES tiesību aktos: laulība ir vīrieša un sievietes savienība un ģimenes pamatā ir laulība un/vai izcelsme.
Main objectives: Eiropas Savienībā problēmu rada jēdzienu “ģimene” un “laulība” arvien lielākā sadrumstalotība. ES tiesību aktos tiek minēti abi jēdzieni, bet to nozīme kļūst arvien neskaidrāka, un dažādās ES direktīvās tiek minētas atšķirīgas definīcijas. Šajā iniciatīvā ierosināts novērst šos trūkumus, Eiropas Savienībā pieņemot abu jēdzienu definīcijas, kas atbilst visu dalībvalstu tiesību aktiem. Ievērojot Pamattiesību hartas 9. pantu, iniciatīvā pilnībā respektētas dalībvalstu pilnvaras pieņemt tiesību aktus, kas attiecas uz laulību un ģimeni.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: ES Pamattiesību hartas 9 pants, LESD 81. panta 3. punkts.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered