Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mama, tėtis ir vaikai – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 18/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Horizontaliai taikytinas reglamentas, apibrėžiantis santuokos ir šeimos sąvokas ES teisėje: santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste.
Main objectives: Vis didėjanti sąvokų „šeima“ ir „santuoka“ fragmentacija kelia problemų ES. ES teisės aktuose daroma nuoroda į abu terminus, tačiau jų reikšmė yra vis neaiškesnė, o jų apibrėžtys įvairiose ES direktyvose skiriasi. Šia iniciatyva siūloma ištaisyti šią padėtį priimant visoje ES bendrą abiejų sąvokų apibrėžtį, kuri derėtų su visų valstybių narių teisės aktais. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 9 straipsnis numato, kad teisė leisti teisės aktus dėl santuokos ir šeimos priklauso kiekvienos valstybės narės kompetencijai.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: ES pagrindinių teisių chartijos 9 straipsnis, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalis.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered