Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Äiti, isä ja lapset – Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen suojelemiseksi
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 16/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Laaja-alaisesti sovellettava säädös, jossa määritellään avioliiton ja perheen merkitys EU:n lainsäädännössä: avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, ja perhe perustuu avioliittoon ja/tai sukulaisuuteen.
Main objectives: "Perheen" ja "avioliiton" käsitteiden kasvava hajanaisuus on EU:n kannalta ongelmallista. EU:n lainsäädännössä viitataan molempiin termeihin, mutta niiden merkitys on yhä epäselvempi, ja määritelmät eroavat toisistaan EU:n eri direktiiveissä. Tässä aloitteessa ehdotetaan, että tilanne korjataan ottamalla kummastakin termistä käyttöön EU:n laajuinen määritelmä, joka on sopusoinnussa kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa. Perusoikeuskirjan 9 artiklan mukaisesti siinä kunnioitetaan kaikilta osin kunkin jäsenvaltion toimivaltaa säätää avioliitosta ja perheestä.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: EU:n perusoikeuskirjan 9 artikla, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohta
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered