Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: „Ema, isa ja lapsed” – Euroopa kodanikualgatus abielu ja perekonna kaitseks
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 16/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Horisontaalselt kohaldatav määrus, mis määratleb abielu ja perekonna mõisted Euroopa Liidu õiguses järgmiselt: abielu on mehe ja naise vaheline liit ning perekond põhineb abielul ja/või põlvnemisel.
Main objectives: Perekonna ja abielu kontseptsioonide suurenev killustatus on Euroopa Liidu jaoks probleem. ELi õigusaktides viidatakse mõlemale mõistele, aga nende tähendused on üha arusaamatumad ning ELi direktiivides leidub erinevaid määratlusi. Kõnealuse algatusega soovitakse olukorda parandada, võttes mõlema mõiste jaoks kasutusele kogu Euroopa Liidus kehtivad määratlused, mis on kooskõlas kõigi liikmesriikide õigusaktidega. Vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 9 austatakse kodanikualgatusega täielikult iga liikmesriigi pädevust reguleerida abielu ja perekonda siseriiklike õigusaktidega.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: ELi põhiõiguste harta artikkel 9, ELi toimimise lepingu artikli 81 lõige 3
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered