Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mor, Far og Børn – europæisk borgerinitiativ til beskyttelse af ægteskabet og familien
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 16/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Et horisontalt gældende regelsæt, der definerer betydningen af ægteskab og familie i EUlovgivningen: Ægteskab er en union mellem en mand og en kvinde, og familiebegrebet er baseret på ægteskab og/eller nedstamning.
Main objectives: Den stigende opsplitning af begreberne "familie" og "ægteskab" udgør et problem for EU. EUlovgivningen henviser til begge termer, men betydningen bliver mere og mere uklar, og der er divergerende definitioner i forskellige EU-direktiver. Initiativet har til formål at afhjælpe denne situation gennem vedtagelse af en EU-dækkende definition af begge termer, som er forenelig med lovgivningen i samtlige medlemsstater. I overensstemmelse med artikel 9 i chartret om grundlæggende rettigheder respekterer definitionen fuldt ud de enkelte medlemsstaters lovgivningskompetencer på ægteskabs- og familieområdet.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artikel 9 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, artikel 81, stk. 3, i TEUF.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered