Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Máma, táta a děti – Evropská občanská iniciativa za účelem ochrany manželství a rodiny
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 16/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Horizontálně uplatnitelné nařízení, které definuje význam manželství a rodiny, pokud jde o právo EU: manželství je svazek muže a ženy a základem rodiny je manželství a/nebo rodová linie.
Main objectives: Rostoucí roztříštěnost pojetí „rodiny“ a „manželství“ působí v EU problémy. Právní předpisy EU odkazují na oba pojmy, ale význam je čím dál tím více nejasný a různé směrnice EU uvádějí odlišné definice. Tato iniciativa navrhuje, aby byl panující stav napraven zavedením celounijní definice těchto pojmů, která bude v souladu s právními předpisy všech členských států. V souladu s článkem 9 Listiny základních práv je plně respektována pravomoc každého členského státu přijímat právní předpisy týkající se manželství a rodiny.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Článek 9 Listiny základních práv EU, čl. 81 odst. 3 SFEU
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered