Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Мама, татко и децата – Европейска гражданска инициатива в защита на брака и семейството
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 16/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Хоризонтално приложима разпоредба, която дефинира значението на брака и семейството в правото на ЕС: бракът е съюз между жена и мъж, а семейството се основава на брака и/или потомствеността.
Main objectives: Все по-засиленото фрагментиране на понятията за „семейство“ и „брак“ представлява проблем за ЕС. В законодателството на ЕС се срещат и двата термина, но значението им е все по-неясно, а в различни директиви на ЕС се дават различни определения. Настоящата инициатива предлага да се разреши този проблем, като се възприеме валидно за целия ЕС определение на двата термина, което да е съвместимо със законодателството на всички държави членки. В съответствие с член 9 от Хартата на основните права тя зачита напълно правомощията на всяка държава членка да приема законодателство в областта на брака и семейството.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: член 9 от Хартата на основните права на ЕС, член 81, параграф 3 от ДФЕС
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered