Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: STOP PLASTIC IN THE SEA (SÄTT STOPP FÖR PLAST I HAVET)
Current status: Collection closed on 19/10/2016
Commission registration number: ECI(2015)000003
Date of registration: 19/10/2015
Date of publication of this translation: 05/02/2016
Registration language: FR / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser som plastavfall får för den marina miljön uppmanar vi kommissionen att utarbeta ännu ambitiösare bestämmelser för detta avfall för att undvika att det kommer ut i haven.
Main objectives: Europeiska unionen har ännu inte någon specifik lagstiftning för plastavfall, trots att detta avfall innebär många utmaningar för miljön. Därför efterlyser vi en ambitiös lagstiftning på området. Tanken är att man i en kretsloppsekonomi ska främja användningen av biologiskt nedbrytbara plaster och, i linje med avfallshierarkin, förebygga plastavfallsproduktionen vid källan och främja återvinning av plasterna i syfte att helt undvika att de slängs i havet. Ett heltäckande regelverk som omfattar de tidigare leden skulle innebära att den marina miljön skyddas i senare led.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: EUF-fördraget (fördraget om Europeiska unionens funktionssätt): Artikel 4.2 e; Artikel 11; Artikel 191
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Clio BOUILLARD - clio.bouillard@gmail.com
 • Substitute: Lisbeth VAN CAUWENBERGHE - lisbeth.vancauwenberghe@ugent.be
 • Other members: Nicolo Giovanni CARNIMEO, Myriam KRAUTTER, Andrew NEWMAN, Virginie VAN DEN BROEK, Núria MIRÓ CALLÍS
Website: Other languages available:
Annex: Other languages available: FR EN DE IT ES
Draft legal act: Other languages available: FR EN DE ES
Sources of support and funding:

Last update: 13/12/2015

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
EXPÉDITION MED 10/10/2015 5,000

Total amount of support and funding: €5,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.
Further information on support and funding: Soutien en nature fourni par l’association Expédition Med.pdf (227539 bytes)

Initiative progress

 1. Registered
  19/10/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  19/10/2016
 4. Submitted
 5. Answered