Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: STOP PLASTIC IN THE SEA (STOP PLASTOM V MORIACH)
Current status: Collection closed on 19/10/2016
Commission registration number: ECI(2015)000003
Date of registration: 19/10/2015
Date of publication of this translation: 05/02/2016
Registration language: FR / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Vzhľadom na vážny vplyv plastového odpadu na morské prostredie žiadame Komisiu, aby vypracovala ešte ambicióznejšie právne predpisy o tomto odpade a tým zabránila jeho výskytu v moriach.
Main objectives: Európska únia sa ešte osobitne nezaoberá plastovým odpadom, a to napriek tomu, že tento odpad spôsobuje mnohé environmentálne problémy. Preto by sme privítali návrh ambiciózneho nariadenia v tejto oblasti. Základnou myšlienkou je v duchu obehového hospodárstva podporiť používanie biologicky rozložiteľných plastov a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva predchádzať vzniku plastového odpadu pri jeho zdroji a podporiť jeho recykláciu, aby sa zabránilo tomu, že sa dostane do mora. Komplexné právne predpisy na začiatku reťazca ochránia v konečnom dôsledku morské prostredie.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: ZFEÚ (Zmluva o fungovaní Európskej únie): Článok 4. ods. 2 písm. e) ; Článok 11 ; Článok 191
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Clio BOUILLARD - clio.bouillard@gmail.com
 • Substitute: Lisbeth VAN CAUWENBERGHE - lisbeth.vancauwenberghe@ugent.be
 • Other members: Nicolo Giovanni CARNIMEO, Myriam KRAUTTER, Andrew NEWMAN, Virginie VAN DEN BROEK, Núria MIRÓ CALLÍS
Website: Other languages available:
Annex: Other languages available: FR EN DE IT ES
Draft legal act: Other languages available: FR EN DE ES
Sources of support and funding:

Last update: 13/12/2015

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
EXPÉDITION MED 10/10/2015 5,000

Total amount of support and funding: €5,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.
Further information on support and funding: Soutien en nature fourni par l’association Expédition Med.pdf (227539 bytes)

Initiative progress

 1. Registered
  19/10/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  19/10/2016
 4. Submitted
 5. Answered