Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: STOP PLASTIC IN THE SEA (KONIEC Z ZAŚMIECANIEM MORZA TWORZYWAMI SZTUCZNYMI)
Current status: Collection closed on 19/10/2016
Commission registration number: ECI(2015)000003
Date of registration: 19/10/2015
Date of publication of this translation: 05/02/2016
Registration language: FR / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Jeżeli chodzi o niepokojący wpływ odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko morskie, zwracamy się do Komisji o opracowanie jeszcze bardziej ambitnych przepisów dotyczących tego rodzaju odpadów w celu zapobieżenia ich obecności w morzu.
Main objectives: Unia Europejska nie zajmuje się jeszcze konkretnie kwestią odpadów z tworzyw sztucznych, chociaż stwarzają one wiele wyzwań z punktu widzenia środowiska. Dlatego też wnosimy o sporządzenie ambitnych przepisów w tej dziedzinie. Celem naszej inicjatywy jest, by zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym przyczynić się do wykorzystywania tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji, a także by – stosownie do hierarchii postępowania z odpadami – zapobiec produkcji odpadów z tworzyw sztucznych u samego źródła i rozpropagować ich recykling w celu zaniechania ich wyrzucania do morza. Wyczerpujące przepisy we wczesnej fazie będą w ostatecznym rozrachunku służyć ochronie środowiska morskiego.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: TFUE (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej): Artykuł 4 ust. 2 lit. e) ; Artykuł 11 ; Artykuł 191
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Clio BOUILLARD - clio.bouillard@gmail.com
 • Substitute: Lisbeth VAN CAUWENBERGHE - lisbeth.vancauwenberghe@ugent.be
 • Other members: Nicolo Giovanni CARNIMEO, Myriam KRAUTTER, Andrew NEWMAN, Virginie VAN DEN BROEK, Núria MIRÓ CALLÍS
Website: Other languages available:
Annex: Other languages available: FR EN DE IT ES
Draft legal act: Other languages available: FR EN DE ES
Sources of support and funding:

Last update: 13/12/2015

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
EXPÉDITION MED 10/10/2015 5,000

Total amount of support and funding: €5,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.
Further information on support and funding: Soutien en nature fourni par l’association Expédition Med.pdf (227539 bytes)

Initiative progress

 1. Registered
  19/10/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  19/10/2016
 4. Submitted
 5. Answered