Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Europe CARES - Inclusive Quality Education for Children with Disabilities
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 04/03/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000002
Reģistrācijas datums: 04/03/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: EN / Neviena cita valoda nav pieejama
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS

Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: The right to inclusive education of children and adults with disabilities within the European Union
Galvenie mērķi: Over 70 million EU citizens have a disability and 15 million children have special educational needs. Children and adults with disabilities are facing excessive barriers in exercising their right to quality inclusive education. Many are placed in segregated institutions and those in mainstream educational settings often receive inadequate support. We call on the EC to draft a bill on a common EU framework of inclusive education, which will ensure that no child is left behind when it comes to early intervention services, education and transition towards the labor market.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Art. 165 TFEU, Art. 153 TFEU (j) Art. 9 & 10 TFEU Art. 3., (3) TEU
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Maria Madalina TURZA - madalina.turza@cedcd.ro
 • Vietnieks: Violeta GIURGI - violeta75@kpnmail.nl
 • Citi locekļi: Cătălina FIȚ, Alina Luminița TABA, Roberto POLIMENI, Ana NISTOR, Lucia WEINRAUCH
Tīmekļa vietne: www.europecares.info
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  04/03/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts