Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: We are a welcoming Europe, let us help!
Pašreizējais statuss: Vākšana izbeigta 15/02/2019
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2018)000001
Reģistrācijas datums: 15/02/2018
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS

Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Governments are struggling to handle migration. Most of us want to help people in need because we care. Millions have stood up to help. Now we want to be heard. Let’s reclaim a Welcoming Europe! We call upon the European Commission to act:
Galvenie mērķi: 1. Citizens across Europe want to sponsor refugees to offer them a safe home and a new life. We want the Commission to offer direct support to local groups that help refugees who are granted national visas. 2. No one should be prosecuted or fined for offering humanitarian help or shelter. We want the Commission to stop those governments that are punishing volunteers. 3. Everyone has the right to justice. We want the Commission to guarantee more effective ways and rules to defend all victims of labour exploitation and crime across Europe and all victims of human rights abuses at our borders.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Articles 77(2)(d) 78(2) and 79(2) & (4) of the Treaty of the Functioning of the EU (TFEU)
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Isabelle CHOPIN - isabelle.chopin@weareawelcomingeurope.eu
 • Vietnieks: Emma BONINO - emma.bonino@weareawelcomingeurope.eu
 • Citi locekļi: Anna TERRÓN, András KOVÁCS, Zuzana STEVULOVA, Serge-Arno KLÜMPER, Nora Helena REPO
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 15/12/2017

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Migration Policy Group 02/10/2017 60 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 60 000
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  15/02/2018
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
  15/02/2019
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts