Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Stop Extremism
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 12/06/2018
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2017)000007
Data rejestracji: 12/06/2017
Poprzyj
Język rejestracji: DE / Inne dostępne języki: DE EN ES FR IT SK
DECYZJA KOMISJI dotycząca proponowanej inicjatywy obywatelskiej*: C-2017-4105.pdf (232854 bytes)

*W języku wybranym przez organizatorów w formularzu rejestracji.

Przedmiot: Wir fordern die Europäische Kommission zur Vorlage eines Gesetzesvorschlags auf, mit dem die negativen Konsequenzen von Extremismus – vor allem für den Binnenmarkt – verhindert werden sollen.
Główne cele: Die vorgeschlagenen Bestimmungen des Unionsrechts sollten die Mitgliedstaaten verpflichten: 1) durch positive Motivation darauf hinzuwirken, dass Extremismus im Binnenmarkt gekennzeichnet und ausgeschlossen wird, 2) durch Transparenz die (finanzielle) Unterstützung von Extremismus für alle Bürger/innen und Unternehmen einfach ersichtlich zu machen und 3) durch Maßnahmen des Arbeitsrechts und des Schadenersatzes für eine wirksame Bekämpfung von Extremismus im Binnenmarkt zu sorgen.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Artikel 114, 153 und 325 AEUV
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Seyran ATEŞ - post@seyranates.de
 • Zastępca: Sebastian REIMER - office@ilia.ch
 • Inni członkowie: Stepan ISAK, Kaspars KĻAVIŅŠ, Linda THOMPSON, Gábor TROMBITÁS, Sandra LICHTKOPPLER
Strona internetowa: http://www.stopextremism.eu/
Załącznik:
Projekt aktu prawnego: Anti-Extremismus-Richtlinie-20170405.pdf (802637 bytes)
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  12/06/2017
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono