Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Minority SafePack – miljon allkirja Euroopa mitmekesisuse toetuseks
Praegune staatus: Kogumine lõpetatud 03/04/2018
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2017)000004
Registreerimise kuupäev: 03/04/2017
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 18/04/2017
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Kutsume ELi üles parandama nende inimeste kaitset, kes kuuluvad rahvus- ja keelelistesse vähemustesse, ning tugevdama liidu kultuurilist ja keelelist mitmekesisust.
Peamised eesmärgid: Kutsume ELi üles võtma vastu õigusaktid, millega parandatakse nende inimeste kaitset, kes kuuluvad rahvus- ja keelelistesse vähemustesse, ning tugevdatakse liidu kultuurilist ja keelelist mitmekesisust. See hõlmaks poliitikameetmeid sellistes valdkondades nagu piirkondlikud ja vähemuskeeled, haridus ja kultuur, regionaalpoliitika, osalemine, võrdsus, audiovisuaal- ja muu meedia sisu ning piirkondlik (riiklik) toetus.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 167, 165, 177, 178, 173, 182, 25, 20, 19, 79, 118, 53, 62, 109, 108, 107, Euroopa Liidu lepingu artiklid 2, 3, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 21, 22.
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Asendaja: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Teised liikmed: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Lisa: Muud keeled: EN DE FR HU
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 15/07/2013

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
FUEN 01/01/2013 20 000

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 20 000
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  03/04/2017
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
  03/04/2018
 4. Esitatud
 5. Vastatud