Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mama, Tata i Dzieci - Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny
Current status: Collection closed on 11/12/2016
Commission registration number: ECI(2015)000006
Date of registration: 11/12/2015
Date of publication of this translation: 17/02/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Horyzontalnie stosowane Rozporządzenie precyzujące znaczenia małżeństwa i rodziny w prawie UE: małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, a rodzina jest oparta jest oparta na małżeństwie i/lub pokrewieństwie.
Main objectives: Postępująca fragmentacja pojęć „rodzina” i „małżeństwo” stanowi problem dla UE. Legislacja UE odwołuje się do obu terminów, ich znaczenie jednak jest coraz bardziej nieostre, a dyrektywy unijne stosują rozbieżne definicje. Inicjatywa ta proponuje rozwiązanie owego problemu przez przyjęcie jednej, obejmującej całą UE, definicji obu pojęć zgodnej z ustawodawstwem wszystkich krajów członkowskich UE. Inicjatywa jest w pełni zgodna z art. 9 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, warantując Państwom Członkowskim kompetencję do pełnego regulowania kwestii związanych z małżeństwem i rodziną.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Art. 9 Karty Praw Podstawowych UE, Art 81.3 TFUE
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Edit FRIVALDSZKY - mumdadandkids@yahoo.com
 • Substitute: Roger KISKA -
 • Other members: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/12/2015
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  11/12/2016
 4. Submitted
 5. Answered