Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak wystąpić z inicjatywą

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: NEWDEAL4EUROPE- KÜLÖNLEGES EURÓPAI TERV LÉTREHOZATALA a fenntartható fejlődés és a foglalkoztatás ÉRDEKÉBEN
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 07/03/2015
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2014)000002
Data rejestracji: 07/03/2014
Data publikacji tego tłumaczenia: 28/04/2014
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PT RO SL
Przedmiot: Egy közcélú befektetési program megteremtése annak érdekében, hogy Európa a tudásalapú társadalom fejlesztése, valamint különösképpen a fiatalok számára létrehozandó új munkahelyek létrehozatala által kikerüljön a válságból.
Główne cele: - egy speciális Európai Uniós közcélú befektetési program létrehozatala az európai közjavak előállítására és finanszírozására (megújuló energia, kutatás és innováció, infrastrukturális hálózatok, ökológiai mezőgazdaság, környezetvédelem, valamint a kulturális örökség védelme); - egy speciális Európai Szolidaritási Alap létrehozatala, kifejezetten a fiatalok számára létesítendő új munkahelyek finanszírozására; - az európai költségvetés saját bevételi forrásainak növelése a pénzügyi tranzakciós adó, és a szén-dioxid kibocsátási adó bevezetése által.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: A Lisszaboni Szerződés cikkei. Szerződés az Európai Unióról 3. cikke. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 38, 39, 145, 170, 171, 173, 179, 180, 181, 311, 352. cikkei
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Fausto DURANTE - eci@newdeal4europe.eu
 • Zastępca: Philippe GROSJEAN - philippe.grosjean@skynet.be
 • Inni członkowie: Elena RODRIGUEZ ESPINAR, Jean Francis BILLION, Ivo KAPLAN, Giovanni RASTRELLI, Nikos LAMPROPOULOS
Strona internetowa: www.newdeal4europe.eu
Załącznik: Inne dostępne języki: EN IT FR ES DE NL CS PT
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 07/01/2014

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Italian Committee for ECI New Deal 4 Europe 08/01/2014 2 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 2 000
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

 1. Zarejestrowano
  07/03/2014
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono