Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Ierosināt iniciatīvu

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: NEWDEAL4EUROPE- KÜLÖNLEGES EURÓPAI TERV LÉTREHOZATALA a fenntartható fejlődés és a foglalkoztatás ÉRDEKÉBEN
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 07/03/2015
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2014)000002
Reģistrācijas datums: 07/03/2014
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 28/04/2014
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PT RO SL
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Egy közcélú befektetési program megteremtése annak érdekében, hogy Európa a tudásalapú társadalom fejlesztése, valamint különösképpen a fiatalok számára létrehozandó új munkahelyek létrehozatala által kikerüljön a válságból.
Galvenie mērķi: - egy speciális Európai Uniós közcélú befektetési program létrehozatala az európai közjavak előállítására és finanszírozására (megújuló energia, kutatás és innováció, infrastrukturális hálózatok, ökológiai mezőgazdaság, környezetvédelem, valamint a kulturális örökség védelme); - egy speciális Európai Szolidaritási Alap létrehozatala, kifejezetten a fiatalok számára létesítendő új munkahelyek finanszírozására; - az európai költségvetés saját bevételi forrásainak növelése a pénzügyi tranzakciós adó, és a szén-dioxid kibocsátási adó bevezetése által.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: A Lisszaboni Szerződés cikkei. Szerződés az Európai Unióról 3. cikke. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 38, 39, 145, 170, 171, 173, 179, 180, 181, 311, 352. cikkei
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Fausto DURANTE - eci@newdeal4europe.eu
 • Vietnieks: Philippe GROSJEAN - philippe.grosjean@skynet.be
 • Citi locekļi: Elena RODRIGUEZ ESPINAR, Jean Francis BILLION, Ivo KAPLAN, Giovanni RASTRELLI, Nikos LAMPROPOULOS
Tīmekļa vietne: www.newdeal4europe.eu
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN IT FR ES DE NL CS PT
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 07/01/2014

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Italian Committee for ECI New Deal 4 Europe 08/01/2014 2 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 2 000
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  07/03/2014
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts