Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: NEW DEAL 4 EUROPE - PRO EVROPSKÝ SPECIÁLNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ZAMĚSTNANOST
Current status: Collection ongoing
Deadline: 07/03/2015
Commission registration number: ECI(2014)000002
Date of registration: 07/03/2014
Date of publication of this translation: 12/03/2014
Registration language: EN / Other languages available: CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PT RO SL
Subject-matter: Plán veřejných investic pomoci Evropě dostat se ven z krize díky rozvoji znalostní společnosti a vytváření nových pracovních míst zvláště pro mladé.
Main objectives: • speciální program veřejných investic Evropské unie pro produkci a financování Evropských veřejných statků (obnovitelná energie, výzkum a inovace, infrastrukturní sítě, eklogické zemědělství, ochrana prostředí a kulturního dědictví); • vytvoření zvláštního evropského Solidárního fondu pro vytváření pracovních příležitostí zejména pro mladé; • zvyšování vlastních zdrojů Evropského rozpočtu přes daň z finančních transakcí a uhlíkovou daň.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Článek 3 Smlouvy o Evropské unii; články 38, 39, 145, 170, 171, 173, 179, 180, 181, 311, 352 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Fausto DURANTE - eci@newdeal4europe.eu
 • Substitute: Philippe GROSJEAN - philippe.grosjean@skynet.be
 • Other members: Elena RODRIGUEZ ESPINAR, Jean Francis BILLION, Ivo KAPLAN, Giovanni RASTRELLI, Nikos LAMPROPOULOS
Annex: ECI_ND4EU_cz_annex.pdf (110579 bytes)
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 07/01/2014

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Italian Committee for ECI New Deal 4 Europe 08/01/2014 2,000

Total amount of support and funding: €2,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  07/03/2014
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered