Navigation path

Homepage Contatti Mappa del sito

Il diritto d'iniziativa

Trova un'iniziativa

Lancia un'iniziativa

 • RSS
Clausola di esclusione della responsabilità: il contenuto della presente pagina è di esclusiva responsabilità degli organizzatori delle iniziative. I testi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute.
Titolo: Vapaan höyryttelyn Eurooppalainen aloite
Stato attuale: Raccolta in corso
Termine: 25/11/2014
Numero di registrazione della Commissione: ECI(2013)000009
Data di registrazione: 25/11/2013
Data di pubblicazione della presente traduzione: 06/02/2014
Lingua di registrazione: EN / Altre lingue disponibili: DE EN ET FI FR HU PL
Oggetto: Sähkötupakka ja niihin rinnastettavien tuotteiden sääntely lainsäädännön näkökulmasta viihteellisiksi kuluttajatuotteiksi, eikä lääke-, tupakka tai muuksi tuotteeksi riippumatta nikotiinisisällöstä ja -määrästä.
Obiettivi principali: Kaikkien eurooppalaisten höyryttelijöiden sallitaan jatkaa höyryttelyä samalla tavalla kuin niissä EU:n jäsenvaltioissa, joissa höyryttely on sääntelemätöntä ilman määrääviä säädöksiä, jotka vaikuttavat höyryttelylaitteiden saatavuuteen ja monimuotoisuuteen. Myös tulevien höyryttelijöiden sallitaan nauttia höyryttelyn rikkaasta kulttuurista kuten me nykyiset höyryttelijät nautimme siitä tällä hetkellä maissa, joissa höyryttimiä ei säädellä. Kaikkien kauppiaiden ja valmistajien sallitaan jatkaa yritystoimintaa ilman rajoittavia, turhia, aikaa ja rahaa vieviä lisenssiointiprosesseja.
Disposizioni dei trattati ritenute pertinenti dagli organizzatori: Altre lingue disponibili: EN
Organizzatori / Membri del comitato dei cittadini:
 • Rappresentante: Krisztián PIFKÓ - info@efvi.eu
 • Supplente: Markus KÄMMERER - markus.kammerer@efvi.eu
 • Altri membri: Serge POPLEMON, Monika CALVETTI-FÜRST, Marcin DURAJ, Scott Andrew FITZSIMMONS, Ditta DITEWIG
Sito web: http://www.efvi.eu
Allegato: Altre lingue disponibili: EN
Bozza di atto giuridico:
Fonti di sostegno e di finanziamento:

Andamento dell'iniziativa

 1. Registrata
  25/11/2013
 2. Raccolta in corso
 3. Raccolta chiusa
 4. Presentata
 5. Risposta data