Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Začať iniciatívu

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Europejska inicjatywa na rzecz pluralizmu mediów
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 19/08/2014
Komisné registračné číslo: ECI(2013)000007
Dátum registrácie: 19/08/2013
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 10/10/2013
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Predmet: Ochrona pluralizmu mediów poprzez częściową integrację krajowych przepisów dotyczących własności mediów oraz przejrzystości, konfliktów interesów z urzędami politycznymi oraz niezależności organów nadzorczych mediów.
Hlavné ciele: Żądamy zmian w zapisach Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych (lub wypracowanie nowej Dyrektywy), mających na celu zharmonizowanie zasad dotyczących ochrony pluralizmu mediów jako kroku niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Takie zapisy, zgodne z Kartą Praw Podstawowych UE, będą odpowiadać na publiczne zapotrzebowanie na utrzymanie pluralistycznej debaty demokratycznej poprzez wolną wymianę myśli i informacji w Unii Europejskiej.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Artykuły 22, 26, 49, 50, 55 i 114 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Eeuropejskiej, Artykuł 11 Karty Praw Podstawowych UE
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Náhradník: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Ďalší členovia: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Webová lokalita: www.mediainitiative.eu
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN IT FR ES SV HR
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 19/06/2013

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000
European Alternatives 19/06/2013 1 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 2 000
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  19/08/2013
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie