Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief beginnen

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Europejska inicjatywa na rzecz pluralizmu mediów
Huidige stand van zaken: Verzamelen nog niet beëindigd
Einddatum: 19/08/2014
Registratienummer Commissie: ECI(2013)000007
Registratiedatum: 19/08/2013
Datum van publicatie van deze vertaling: 10/10/2013
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Onderwerp: Ochrona pluralizmu mediów poprzez częściową integrację krajowych przepisów dotyczących własności mediów oraz przejrzystości, konfliktów interesów z urzędami politycznymi oraz niezależności organów nadzorczych mediów.
Belangrijkste doelen: Żądamy zmian w zapisach Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych (lub wypracowanie nowej Dyrektywy), mających na celu zharmonizowanie zasad dotyczących ochrony pluralizmu mediów jako kroku niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Takie zapisy, zgodne z Kartą Praw Podstawowych UE, będą odpowiadać na publiczne zapotrzebowanie na utrzymanie pluralistycznej debaty demokratycznej poprzez wolną wymianę myśli i informacji w Unii Europejskiej.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artykuły 22, 26, 49, 50, 55 i 114 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Eeuropejskiej, Artykuł 11 Karty Praw Podstawowych UE
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Plaatsvervanger: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Andere leden: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Bijlage: Andere talen EN IT FR ES SV HR
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 19/06/2013

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1.000
European Alternatives 19/06/2013 1.000

Totaalbedrag steun en financiering: € 2.000
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  19/08/2013
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
 4. Ingediend
 5. Beantwoord