Navigation path

Homepage Contatti Mappa del sito

Il diritto d'iniziativa

Trova un'iniziativa

Lancia un'iniziativa

 • RSS
Clausola di esclusione della responsabilità: il contenuto della presente pagina è di esclusiva responsabilità degli organizzatori delle iniziative. I testi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute.
Titolo: Europejska inicjatywa na rzecz pluralizmu mediów
Stato attuale: Raccolta in corso
Termine: 19/08/2014
Numero di registrazione della Commissione: ECI(2013)000007
Data di registrazione: 19/08/2013
Data di pubblicazione della presente traduzione: 10/10/2013
Lingua di registrazione: EN / Altre lingue disponibili: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Oggetto: Ochrona pluralizmu mediów poprzez częściową integrację krajowych przepisów dotyczących własności mediów oraz przejrzystości, konfliktów interesów z urzędami politycznymi oraz niezależności organów nadzorczych mediów.
Obiettivi principali: Żądamy zmian w zapisach Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych (lub wypracowanie nowej Dyrektywy), mających na celu zharmonizowanie zasad dotyczących ochrony pluralizmu mediów jako kroku niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Takie zapisy, zgodne z Kartą Praw Podstawowych UE, będą odpowiadać na publiczne zapotrzebowanie na utrzymanie pluralistycznej debaty demokratycznej poprzez wolną wymianę myśli i informacji w Unii Europejskiej.
Disposizioni dei trattati ritenute pertinenti dagli organizzatori: Artykuły 22, 26, 49, 50, 55 i 114 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Eeuropejskiej, Artykuł 11 Karty Praw Podstawowych UE
Organizzatori / Membri del comitato dei cittadini:
 • Rappresentante: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Supplente: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Altri membri: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Allegato: Altre lingue disponibili: EN IT FR ES SV HR
Bozza di atto giuridico:
Fonti di sostegno e di finanziamento:

Ultimo aggiornamento: 19/06/2013

Nome dello sponsor Data[1] Importo in EUR[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1.000
European Alternatives 19/06/2013 1.000

Importo totale del sostegno e del finanziamento: € 2.000
[1]
Data in cui sono stati ricevuti i contributi. In caso di contributi in natura, indicare la data in cui sono iniziati.
[2]
Importo effettivo dei finanziamenti forniti o valore stimato dei contributi in natura.

Andamento dell'iniziativa

 1. Registrata
  19/08/2013
 2. Raccolta in corso
 3. Raccolta chiusa
 4. Presentata
 5. Risposta data