Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Pokretanje inicijative

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Europejska inicjatywa na rzecz pluralizmu mediów
Aktualni status: Prikupljanje u tijeku
Rok: 19/08/2014
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2013)000007
Datum registriranja: 19/08/2013
screen.8.table.label.translationPublicationDate 10/10/2013
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Predmet: Ochrona pluralizmu mediów poprzez częściową integrację krajowych przepisów dotyczących własności mediów oraz przejrzystości, konfliktów interesów z urzędami politycznymi oraz niezależności organów nadzorczych mediów.
Glavni ciljevi: Żądamy zmian w zapisach Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych (lub wypracowanie nowej Dyrektywy), mających na celu zharmonizowanie zasad dotyczących ochrony pluralizmu mediów jako kroku niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Takie zapisy, zgodne z Kartą Praw Podstawowych UE, będą odpowiadać na publiczne zapotrzebowanie na utrzymanie pluralistycznej debaty demokratycznej poprzez wolną wymianę myśli i informacji w Unii Europejskiej.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Artykuły 22, 26, 49, 50, 55 i 114 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Eeuropejskiej, Artykuł 11 Karty Praw Podstawowych UE
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Zamjenik: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Ostali članovi: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Internetska stranica: www.mediainitiative.eu
Prilog: Drugi dostupni jezici: EN IT FR ES SV HR
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Posljednji put ažurirano: 19/06/2013

Ime sponzora Datum[1] Iznos u EUR[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1.000
European Alternatives 19/06/2013 1.000

Ukupan iznos potpore i financiranja: € 2.000
[1]
Datum primitka doprinosa. Ako je doprinos bio u naravi, navedite datum početka njegova davanja.
[2]
Stvaran iznos financiranja ili procijenjena vrijednost doprinosa u naravi.

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  19/08/2013
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila