Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Europejska inicjatywa na rzecz pluralizmu mediów
Current status: Collection ongoing
Deadline: 19/08/2014
Commission registration number: ECI(2013)000007
Date of registration: 19/08/2013
Date of publication of this translation: 10/10/2013
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Subject-matter: Ochrona pluralizmu mediów poprzez częściową integrację krajowych przepisów dotyczących własności mediów oraz przejrzystości, konfliktów interesów z urzędami politycznymi oraz niezależności organów nadzorczych mediów.
Main objectives: Żądamy zmian w zapisach Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych (lub wypracowanie nowej Dyrektywy), mających na celu zharmonizowanie zasad dotyczących ochrony pluralizmu mediów jako kroku niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Takie zapisy, zgodne z Kartą Praw Podstawowych UE, będą odpowiadać na publiczne zapotrzebowanie na utrzymanie pluralistycznej debaty demokratycznej poprzez wolną wymianę myśli i informacji w Unii Europejskiej.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artykuły 22, 26, 49, 50, 55 i 114 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Eeuropejskiej, Artykuł 11 Karty Praw Podstawowych UE
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Substitute: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Other members: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Annex: Other languages available: EN IT FR ES SV HR
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 19/06/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1,000
European Alternatives 19/06/2013 1,000

Total amount of support and funding: €2,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  19/08/2013
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered