Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Pripravite pobudo

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Europees Bugerinitatief voor Media Pluralisme
Status: Zbiranje podpisov
Rok: 19/08/2014
Evidenčna številka Komisije: ECI(2013)000007
Datum prijave: 19/08/2013
Datum objave prevoda: 24/09/2013
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Predmet: : De bescherming van media pluralisme door gedeeltelijke harmonisatie van nationale regels op het gebied van media eigendom en transparantie, belangenverstrengeling met een politiek ambt en de onafhankelijkheid van toezichthouders.
Glavni cilji: Wij vragen om aanpassingen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (of om steun voor een nieuwe richtlijn), gericht op de introductie van geharmoniseerde regels op het gebied van de bescherming van media pluralisme als een noodzakelijke stap richting een correct functioneren van de interne markt. Zulke wetgeving, in overeenstemming met het handvest van de grondrechten van de EU, zal tegemoetkomen aan het publieke belang van een goed democratisch debat door middel van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie in de Europese Unie.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Artikel 22, 26, 49, 50, 55 en 114 van de Verdragen van de Europese Unie; Artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Namestnik: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Drugi člani: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Spletna stran: www.mediainitiative.eu
Priloga: Drugi jeziki pobude: EN IT FR ES SV HR
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:

Zadnja sprememba: 19/06/2013

Ime sponzorja Datum[1] Znesek v EUR[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1.000
European Alternatives 19/06/2013 1.000

Skupni znesek podpore in financiranja: € 2.000
[1]
Datum prejema prispevka. Za prispevke v naravi – datum začetka prispevka v naravi.
[2]
Dejanski znesek financiranja ali ocenjena vrednost prispevka v naravi.

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  19/08/2013
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
 4. Oddana
 5. Odgovor na pobudo