Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Lansaţi o iniţiativă

 • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Europees Bugerinitatief voor Media Pluralisme
Statutul actual: Colectare în curs
Termen limită: 19/08/2014
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2013)000007
Data înregistrării: 19/08/2013
Data publicării acestei traduceri: 24/09/2013
Înregistrată în limba: EN / Alte versiuni lingvistice: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Obiect: : De bescherming van media pluralisme door gedeeltelijke harmonisatie van nationale regels op het gebied van media eigendom en transparantie, belangenverstrengeling met een politiek ambt en de onafhankelijkheid van toezichthouders.
Obiective principale: Wij vragen om aanpassingen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (of om steun voor een nieuwe richtlijn), gericht op de introductie van geharmoniseerde regels op het gebied van de bescherming van media pluralisme als een noodzakelijke stap richting een correct functioneren van de interne markt. Zulke wetgeving, in overeenstemming met het handvest van de grondrechten van de EU, zal tegemoetkomen aan het publieke belang van een goed democratisch debat door middel van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie in de Europese Unie.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Artikel 22, 26, 49, 50, 55 en 114 van de Verdragen van de Europese Unie; Artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
 • Reprezentant: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Supleant: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Alţi membri: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Anexă: Alte versiuni lingvistice: EN IT FR ES SV HR
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:

Ultima actualizare: 19/06/2013

Numele sponsorului Data[1] Suma în euro[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1.000
European Alternatives 19/06/2013 1.000

Valoarea totală a susţinerii şi finanţării: € 2.000
[1]
Data la care s-a primit contribuţia. În cazul contribuţiilor în natură, indicaţi data la care aţi început să le primiţi.
[2]
Valoarea reală a finanţării sau valoarea estimată a contribuţiilor în natură.

Evoluţie

 1. Înregistrată
  19/08/2013
 2. Colectare în curs
 3. Colectare încheiată
 4. Prezentată
 5. Răspuns primit