Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak wystąpić z inicjatywą

Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Europees Bugerinitatief voor Media Pluralisme
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 19/08/2014
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2013)000007
Data rejestracji: 19/08/2013
Data publikacji tego tłumaczenia: 24/09/2013
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Przedmiot: : De bescherming van media pluralisme door gedeeltelijke harmonisatie van nationale regels op het gebied van media eigendom en transparantie, belangenverstrengeling met een politiek ambt en de onafhankelijkheid van toezichthouders.
Główne cele: Wij vragen om aanpassingen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (of om steun voor een nieuwe richtlijn), gericht op de introductie van geharmoniseerde regels op het gebied van de bescherming van media pluralisme als een noodzakelijke stap richting een correct functioneren van de interne markt. Zulke wetgeving, in overeenstemming met het handvest van de grondrechten van de EU, zal tegemoetkomen aan het publieke belang van een goed democratisch debat door middel van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie in de Europese Unie.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Artikel 22, 26, 49, 50, 55 en 114 van de Verdragen van de Europese Unie; Artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Zastępca: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Inni członkowie: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Strona internetowa: www.mediainitiative.eu
Załącznik: Inne dostępne języki: EN IT FR ES SV HR
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 19/06/2013

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000
European Alternatives 19/06/2013 1 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 2 000
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

  1. Zarejestrowano
    19/08/2013
  2. Trwa zbieranie deklaracji
  3. Zbieranie deklaracji zakończono
  4. Przedłożono
  5. Rozpatrzono