Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Ierosināt iniciatīvu

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Europees Bugerinitatief voor Media Pluralisme
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 19/08/2014
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2013)000007
Reģistrācijas datums: 19/08/2013
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 24/09/2013
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: : De bescherming van media pluralisme door gedeeltelijke harmonisatie van nationale regels op het gebied van media eigendom en transparantie, belangenverstrengeling met een politiek ambt en de onafhankelijkheid van toezichthouders.
Galvenie mērķi: Wij vragen om aanpassingen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (of om steun voor een nieuwe richtlijn), gericht op de introductie van geharmoniseerde regels op het gebied van de bescherming van media pluralisme als een noodzakelijke stap richting een correct functioneren van de interne markt. Zulke wetgeving, in overeenstemming met het handvest van de grondrechten van de EU, zal tegemoetkomen aan het publieke belang van een goed democratisch debat door middel van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie in de Europese Unie.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Artikel 22, 26, 49, 50, 55 en 114 van de Verdragen van de Europese Unie; Artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Vietnieks: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Citi locekļi: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Tīmekļa vietne: www.mediainitiative.eu
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN IT FR ES SV HR
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 19/06/2013

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000
European Alternatives 19/06/2013 1 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 2 000
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  19/08/2013
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts