Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Seol tionscnamh

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Europees Bugerinitatief voor Media Pluralisme
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 19/08/2014
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2013)000007
Dáta clárúcháin: 19/08/2013
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 24/09/2013
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Ábhar: : De bescherming van media pluralisme door gedeeltelijke harmonisatie van nationale regels op het gebied van media eigendom en transparantie, belangenverstrengeling met een politiek ambt en de onafhankelijkheid van toezichthouders.
Príomhchuspóirí: Wij vragen om aanpassingen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (of om steun voor een nieuwe richtlijn), gericht op de introductie van geharmoniseerde regels op het gebied van de bescherming van media pluralisme als een noodzakelijke stap richting een correct functioneren van de interne markt. Zulke wetgeving, in overeenstemming met het handvest van de grondrechten van de EU, zal tegemoetkomen aan het publieke belang van een goed democratisch debat door middel van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie in de Europese Unie.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Artikel 22, 26, 49, 50, 55 en 114 van de Verdragen van de Europese Unie; Artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Ionadaí malartach: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Baill eile: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Suíomh gréasáin: www.mediainitiative.eu
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: EN IT FR ES SV HR
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Nuashonrú is déanaí: 19/06/2013

Ainm an urraitheora Dáta[1] Méid in EUR[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1,000
European Alternatives 19/06/2013 1,000

Méid iomlán na tacaíochta agus an mhaoinithe: € 2,000
[1]
Dáta a fuarthas an ranníocaíocht: Maidir le ranníocaíochtaí i gcomhchineál, an dáta ar a thosaigh an ranníocaíocht i gcomhchineál.
[2]
Méid iarbhír an mhaoinithe a cuireadh ar fáil nó meastachán ar ranníocaíocht i gcomhchineál.

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  19/08/2013
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha