Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Iværksæt et initiativ

Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Europees Bugerinitatief voor Media Pluralisme
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 19/08/2014
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2013)000007
Registreringsdato: 19/08/2013
Oversættelse offentliggjort den: 24/09/2013
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Emne: : De bescherming van media pluralisme door gedeeltelijke harmonisatie van nationale regels op het gebied van media eigendom en transparantie, belangenverstrengeling met een politiek ambt en de onafhankelijkheid van toezichthouders.
Vigtigste målsætninger: Wij vragen om aanpassingen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (of om steun voor een nieuwe richtlijn), gericht op de introductie van geharmoniseerde regels op het gebied van de bescherming van media pluralisme als een noodzakelijke stap richting een correct functioneren van de interne markt. Zulke wetgeving, in overeenstemming met het handvest van de grondrechten van de EU, zal tegemoetkomen aan het publieke belang van een goed democratisch debat door middel van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie in de Europese Unie.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 22, 26, 49, 50, 55 en 114 van de Verdragen van de Europese Unie; Artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
  • Repræsentant: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Stedfortræder: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Øvrige medlemmer: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN IT FR ES SV HR
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 19/06/2013

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1.000
European Alternatives 19/06/2013 1.000

Samlet beløb: € 2.000
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.

Initiativets forløb

  1. Registreret
    19/08/2013
  2. Indsamling igangværende
  3. Indsamling afsluttet
  4. Indgivet
  5. Besvaret