Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Europees Bugerinitatief voor Media Pluralisme
Current status: Collection ongoing
Deadline: 19/08/2014
Commission registration number: ECI(2013)000007
Date of registration: 19/08/2013
Date of publication of this translation: 24/09/2013
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Subject-matter: : De bescherming van media pluralisme door gedeeltelijke harmonisatie van nationale regels op het gebied van media eigendom en transparantie, belangenverstrengeling met een politiek ambt en de onafhankelijkheid van toezichthouders.
Main objectives: Wij vragen om aanpassingen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (of om steun voor een nieuwe richtlijn), gericht op de introductie van geharmoniseerde regels op het gebied van de bescherming van media pluralisme als een noodzakelijke stap richting een correct functioneren van de interne markt. Zulke wetgeving, in overeenstemming met het handvest van de grondrechten van de EU, zal tegemoetkomen aan het publieke belang van een goed democratisch debat door middel van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie in de Europese Unie.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artikel 22, 26, 49, 50, 55 en 114 van de Verdragen van de Europese Unie; Artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Substitute: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Other members: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Annex: Other languages available: EN IT FR ES SV HR
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 19/06/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1,000
European Alternatives 19/06/2013 1,000

Total amount of support and funding: €2,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

  1. Registered
    19/08/2013
  2. Collection ongoing
  3. Collection closed
  4. Submitted
  5. Answered