Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Niedi inizjattiva

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Iniziativa Europea per il Pluralismo dei Media
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 19/08/2014
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2013)000007
Data tar-reġistrazzjoni: 19/08/2013
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 19/09/2013
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Suġġett: Protezione del pluralismo dei media attraverso la parziale armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla proprietà e alla trasparenza, al conflitto di interesse con incarichi politici e all’indipendenza degli organismi di regolamentazione.
Għanijiet ewlenin: Chiediamo la revisione della Direttiva sui Servizi di Media Audiovisivi (o l’adozione di una nuova direttiva) volta all’introduzione di norme armonizzate in materia di protezione del pluralismo dei media come misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. Tale legislazione, in conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, risponderà anche all’obiettivo di interesse pubblico consistente nel mantenere un dibattito democratico pluralista attraverso il libero scambio di idee e informazioni nell’Unione europea.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Artt. 22, 26, 49, 50, 55 e 114 del TFUE; Art. 11 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Sostitut: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Membri oħrajn: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

L-aħħar aġġornament: 19/06/2013

Isem l-isponser Data[1] Ammont f'EUR[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1,000
European Alternatives 19/06/2013 1,000

Ammont totali ta' appoġġ u finanzjament: € 2,000
[1]
Data meta ġiet riċevuta l-kontribuzzjoni. F'każ ta' kontribuzzjonijiet in natura, id-data meta bdiet il-kontribuzzjoni in natura.
[2]
Ammont attwali ta' finanzjament ipprovdut jew il-valur stimat tal-kontribuzzjoni "in natura".

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  19/08/2013
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba