Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Ierosināt iniciatīvu

Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Iniziativa Europea per il Pluralismo dei Media
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 19/08/2014
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2013)000007
Reģistrācijas datums: 19/08/2013
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 19/09/2013
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Protezione del pluralismo dei media attraverso la parziale armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla proprietà e alla trasparenza, al conflitto di interesse con incarichi politici e all’indipendenza degli organismi di regolamentazione.
Galvenie mērķi: Chiediamo la revisione della Direttiva sui Servizi di Media Audiovisivi (o l’adozione di una nuova direttiva) volta all’introduzione di norme armonizzate in materia di protezione del pluralismo dei media come misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. Tale legislazione, in conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, risponderà anche all’obiettivo di interesse pubblico consistente nel mantenere un dibattito democratico pluralista attraverso il libero scambio di idee e informazioni nell’Unione europea.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Artt. 22, 26, 49, 50, 55 e 114 del TFUE; Art. 11 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Vietnieks: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Citi locekļi: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Tīmekļa vietne: www.mediainitiative.eu
Pielikums: EIMP - Annex I - Background Info (IT).pdf (443865 bytes)
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 19/06/2013

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000
European Alternatives 19/06/2013 1 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 2 000
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.

Iniciatīvas gaita

  1. Reģistrēta
    19/08/2013
  2. Vākšana turpinās
  3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
  4. Iniciatīva iesniegta
  5. Atbildēts