Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak wystąpić z inicjatywą

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Európai Kezdeményezés a Médiapluralizmusért
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 19/08/2014
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2013)000007
Data rejestracji: 19/08/2013
Data publikacji tego tłumaczenia: 19/09/2013
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Przedmiot: A médiapluralizmus védelmezése a nemzeti szabályozások részleges harmonizációja révén a mediatulajdonlás, a média átláthatósága, a politikai érdekellentétek, valamint a média függetlenségét felügyelő szervek tekintetében.
Główne cele: Kiegészitéseket szorgalmazunk az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokról Szóló Irányelvhez (vagy új Irányelv jóváhagyását), azért, hogy a médiapluralizmus védelme érdekében olyan harmonizált szabályozást vezessünk be, mely a belső piac működésének szükséges előfeltétele. Az ilyen törvényi szabályozás, az EU Alapjogi Chartájával összhangban, annak a közérdekű célnak is megfelel, hogy az Európai Unióban az eszmék és az információ szabad áramlása révén megvalósulhasson a pluralista, demokratikus párbeszéd.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Az EU Működéséről Szóló Szerződés 22, 26, 49, 50, 55 és 114-es cikke; Az EU Alapjogi Chartájának 11-es cikke
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Zastępca: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Inni członkowie: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Strona internetowa: http://www.mediainitiative.eu/
Załącznik: Inne dostępne języki: EN IT FR ES SV HR
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 19/06/2013

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000
European Alternatives 19/06/2013 1 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 2 000
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

 1. Zarejestrowano
  19/08/2013
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono