Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Föreslå ett initiativ

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Европейска инициатива за медиен плурализъм
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 19/08/2014
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2013)000007
Registreringsdatum: 19/08/2013
Översättningen publicerad den: 23/09/2013
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Ämne: Защитаване медийния плурализъм чрез частична хармонизация на национални правила за собствеността и прозрачността на медиите, кофликти на интерес с политическа длъжност и независимост на медийните регулаторни органи.
Viktigaste mål: Ние настояваме за промени в Директивата за аудиовизуални медийни услуги (или подкрепа за нова Директива) с цел въвеждането на хармонизирани правила по отношение на закрила на медийния плурализъм като необходима стъпка към правилното функциониране на вътрешния пазар. Такова законодателство, в съотвествие с Хартата за основните права на ЕС, също ще задоволи целта на обществения интерес за поддържане на плуралистичен демократичен дебат чрез свободен обмен на идеи и информация в Европейския съюз.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Членове 22, 26, 49, 50, 55 и 114 от ДФЕС; Член 11 от Хартата за основните права на ЕС
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Ersättare: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Övriga medlemmar: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Bilaga: Andra språk: EN IT FR ES SV HR
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 19/06/2013

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000
European Alternatives 19/06/2013 1 000

Totalt belopp: € 2 000
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.

Initiativets gång

 1. Registrering
  19/08/2013
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat