Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Začať iniciatívu

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Европейска инициатива за медиен плурализъм
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 19/08/2014
Komisné registračné číslo: ECI(2013)000007
Dátum registrácie: 19/08/2013
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 23/09/2013
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Predmet: Защитаване медийния плурализъм чрез частична хармонизация на национални правила за собствеността и прозрачността на медиите, кофликти на интерес с политическа длъжност и независимост на медийните регулаторни органи.
Hlavné ciele: Ние настояваме за промени в Директивата за аудиовизуални медийни услуги (или подкрепа за нова Директива) с цел въвеждането на хармонизирани правила по отношение на закрила на медийния плурализъм като необходима стъпка към правилното функциониране на вътрешния пазар. Такова законодателство, в съотвествие с Хартата за основните права на ЕС, също ще задоволи целта на обществения интерес за поддържане на плуралистичен демократичен дебат чрез свободен обмен на идеи и информация в Европейския съюз.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Членове 22, 26, 49, 50, 55 и 114 от ДФЕС; Член 11 от Хартата за основните права на ЕС
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
 • Náhradník: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
 • Ďalší členovia: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Webová lokalita: www.mediainitiative.eu
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN IT FR ES SV HR
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 19/06/2013

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000
European Alternatives 19/06/2013 1 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 2 000
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  19/08/2013
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie