Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Käivitage algatus

Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Европейска инициатива за медиен плурализъм
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 19/08/2014
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2013)000007
Registreerimise kuupäev: 19/08/2013
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 23/09/2013
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Sisu: Защитаване медийния плурализъм чрез частична хармонизация на национални правила за собствеността и прозрачността на медиите, кофликти на интерес с политическа длъжност и независимост на медийните регулаторни органи.
Peamised eesmärgid: Ние настояваме за промени в Директивата за аудиовизуални медийни услуги (или подкрепа за нова Директива) с цел въвеждането на хармонизирани правила по отношение на закрила на медийния плурализъм като необходима стъпка към правилното функциониране на вътрешния пазар. Такова законодателство, в съотвествие с Хартата за основните права на ЕС, също ще задоволи целта на обществения интерес за поддържане на плуралистичен демократичен дебат чрез свободен обмен на идеи и информация в Европейския съюз.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Членове 22, 26, 49, 50, 55 и 114 от ДФЕС; Член 11 от Хартата за основните права на ЕС
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
  • Esindaja: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Asendaja: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Teised liikmed: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Lisa: Muud keeled: EN IT FR ES SV HR
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 19/06/2013

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000
European Alternatives 19/06/2013 1 000

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 2 000
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.

Algatuse menetlusetapid

  1. Registreeritud
    19/08/2013
  2. Kogumine kestab
  3. Kogumine lõppenud
  4. Esitatud
  5. Vastatud