Navigation path

Αρχική σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα

Σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Βρείτε μια πρωτοβουλία

Ξεκινήστε μια πρωτοβουλία

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών των πρωτοβουλιών. Τα κείμενα απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η σελίδα.
Τίτλος: Европейска инициатива за медиен плурализъм
Σημερινό καθεστώς: Η συγκέντρωση συνεχίζεται
Προθεσμία: 19/08/2014
Αριθμός μητρώου της Επιτροπής: ECI(2013)000007
Ημερομηνία καταχώρισης: 19/08/2013
Ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της μετάφρασης: 23/09/2013
Γλώσσα καταχώρισης: EN / Άλλες διαθέσιμες γλώσσες: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Αντικείμενο: Защитаване медийния плурализъм чрез частична хармонизация на национални правила за собствеността и прозрачността на медиите, кофликти на интерес с политическа длъжност и независимост на медийните регулаторни органи.
Βασικοί στόχοι: Ние настояваме за промени в Директивата за аудиовизуални медийни услуги (или подкрепа за нова Директива) с цел въвеждането на хармонизирани правила по отношение на закрила на медийния плурализъм като необходима стъпка към правилното функциониране на вътрешния пазар. Такова законодателство, в съотвествие с Хартата за основните права на ЕС, също ще задоволи целта на обществения интерес за поддържане на плуралистичен демократичен дебат чрез свободен обмен на идеи и информация в Европейския съюз.
Διατάξεις των Συνθηκών που θεωρούν σχετικές οι διοργανωτές: Членове 22, 26, 49, 50, 55 и 114 от ДФЕС; Член 11 от Хартата за основните права на ЕС
Διοργανωτές / μέλη της επιτροπής πολιτών:
  • Εκπρόσωπος: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Αναπληρωτής: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Άλλα μέλη: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Ιστότοπος : www.mediainitiative.eu
Παράρτημα: Άλλες διαθέσιμες γλώσσες: EN IT FR ES SV HR
Σχέδιο νομικής πράξης:
Πηγές στήριξης και χρηματοδότησης:

Τελευταία ενημέρωση: 19/06/2013

Όνομα χορηγού Ημερομηνία[1] Ποσό σε ευρώ[2]
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1.000
European Alternatives 19/06/2013 1.000

Συνολικό εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης: € 2.000
[1]
Ημερομηνία κατά την οποία παρελήφθη η συνεισφορά. Σε περίπτωση συνεισφοράς σε είδος, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε αυτή η συνεισφορά.
[2]
Πραγματικό ποσό της χορηγηθείσας χρηματοδότησης ή εκτιμώμενη αξία της συνεισφοράς σε είδος.

Στάδιο της πρωτοβουλίας

  1. Καταχωρίστηκε
    19/08/2013
  2. Η συγκέντρωση συνεχίζεται
  3. Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε
  4. Υποβλήθηκε
  5. Δόθηκε απάντηση