Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Föreslå ett initiativ

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Räkna inte utbildningskostnaderna som del av statsbudgetsunderskottet! Utbildning är investering!
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 06/08/2014
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2013)000006
Registreringsdatum: 06/08/2013
Översättningen publicerad den: 17/01/2014
Registreringsspråk: EL / Andra språk: DE EL EN FR IT PT SV
Ämne: Förslaget avserundantag avandelen av utbildningskostnader i beräkningen av statsbudgetsunderskottet i de fall dessa kostnader är lägre än Eurozonens genomsnitt för de senaste 5 åren.
Viktigaste mål: 1. Bekämpa ojämlikheten genom att ge lika chanser till utbildning för alla ungdomar i Europa. 2. Säkerställa de nödvändiga infrastrukturerna och medlen för den erbjudna utbildningens kvalitet i kristider. 3. Förstärka och skydda utvecklingen och de demokratiska institutionerna samt säkerställa sysselsättning för de yngre generationerna genom investering i utbildningen. 4. Stödja det europeiska politiska programmet ”Horisont 2020”
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Andra språk: EL EN
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - PANOSPEGASUS@YAHOO.COM
 • Ersättare: LIGIA DECA - DECA.LIGIA@GMAIL.COM
 • Övriga medlemmar: ΙΑΚΩΒΟΣ ΨΑΛΤΗΣ, Dessislava ANGELOVA DIMITROVA, MARIE TRELLU-KANE, PAULO ALEXANDRE DIAS DE VASCONCELOS AFONSO, RAGNAR WEILANDT
Webbplats: Andra språk: EL EN
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  06/08/2013
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat